Благодійна діяльність

Центр творчості та гармонійного розвитку «Кİ-ЯН’ІН» створений у вересні 2015 року трьома компаніями «Хатрі», «Укртехмед» та «Укртехмед Інновейшн»

Група Українських Компаній «ХАТРİ», «УКРТЕХМЕД», «УКРТЕХМЕД  İННОВЕЙШН», «ТРİН КЕПİТЕЛ» презентують

Благодійний Центр розвитку творчих здібностей і духовних потенціалів особистості

КОН’ТЕОС «Кİ-ЯН’İН» і творчі, мистецько-оздоровчі Майстер-Студії «ЛЄПОТА», «ДЖЕ’ЙРЕЛА», «РУНА-РОДА», «СВİТА-ЛАДА» та Клуби-Студії «ОДЕС’СВİТ»,«РА-ДİТИ»,«VİDİ-VEDİ».

Ми з радістю представляємо для Вас нашу спільну Міжнародну Благодійну Програму «ВІТА-Ю».

ДОСЛІДЖЕННЯ, РОЗРОБКА, ПРАКТИЧНЕ ЗАСТОСУВАННЯ В СУЧАСНІЙ МЕДИЦИНІ універсальних гармонізуючо-зцілюючих впливів на фізично-психо-духовні рівні людини ПОЄДНАННЯ найкращих ДОСЯГНЕНЬ ПРАДАВНІХ ТРАДИЦІЙ та новітніх інформаціно-енергетичних технологій.

Ми хочемо відкрити Вам ТАЄМНИЦİ МОГУТНОСТİ ЖИВОЇ ГЛИНИ, Рİ’ТОНİВ-ГАРМОНİЗАТОРİВ  ТА СИМВОЛİВ-РУН КУКУТЕНІ-ТРИПІЛЬСЬКОЇ традиціЇ духовної культури украЇнського народу.

Програма реалізується на основі застосування профілактично-лікувально-оздоровчого, діагностично-корекційного, універсального, спеціалізованого системного комплексу  «ГААРНОО» (скорочено УССК «ГААРНОО») для проведення оперативної, ефективної, комплексної

гармонізації–адаптації–активізації–реабілітації–нейтралізації–оптимізації–об’єктивізації.

Автор-розробник Павло Корнієнко (Україна).

КОМПЛЕКС «ГААРНОО» СКЛАДАЄТЬСЯ:

– з ОБОВ’ЯЗКОВОЇ ПРИСУТНОСТІ в приміщені спеціалізованої колекції оригінальних авторських витворів об’ємних форм «РІ’ТОНІВ»-ГАРМОНІЗАТОРІВ-РЕЗОНАТОРІВ і картин Символічно-Рунічних композицій «РУНА-РОДА» «кукутені-трипільського етно-еко-езо-стилю» (автори-виконавці Майстри-Зьодчи: Ігор Павловський, Аліна Давиденко та художник Віктор Зінченко). Всі ці витвори являються основою універсального спеціалізованого системного комплексу «УССК ГААРНОО» загально гармонізуючого впливу з унікальними якостями та потенціалами Інформаційно-Енергетичної Резонансної Взаємодії з Гео-Еко-Біо-Космічною Системою Планети.

Такі унікальні «РІ’ТОНИ» ліплять Майстри-ЗьодчІ Центру тільки руками з «Живої Глини» – «ЖИВА-ЗЬОДА». Це – спеціально підібрана композиція мінерально-органічного складу з досліджених та сертифікованих унікальних глин України, що мають найбільш могутні життєдайні гео-біо-інформо-енерго-активні універсальні властивості.

Витвори оформлені Символами-Рунами «кукутені-трипільського етно-еко-езо-стилю»: різьбленням, інкрустацією та розписами кольоровими природними ангобами (глинами та мінералами) і не запечені з метою збереження всіх вказаних могутніх якостей  (авторська системна технологія Павла Корнієнка, Україна);

– з РЕГУЛЯРНИХ ТВОРЧИХ, мистецько-оздоровчих, загально гармонізуючих занять ліпкою з «ЖИВА-ЗЬОДА» та малюванням символічно-рунічних композицій «РУНА-РОДА» в Майстер-Студіях «ЛЄПОТА», «ДЖЕЙ’РЕЛА», «СВІТА-ЛАДА».

Заняття проводяться серед унікальної колекції оригінальних авторських виробів з «ЖИВА-ЗЬОДА» – «рІ’тонів» гармонізаторів-резонаторів: Сосудів і Посудів, горщиків, ваз, тарелів й скульптурок зоо-антропоморфної пластики, а також серед дивовижних авторських оригінальних картин графічних кольорових символічно-рунічних композицій «Руна-Рода» за авторською програмою «ЛЄПОТА» П.Корнієнка під керівництвом спеціалістів – Майстрів-Зьодчих: Ігоря Павловського, Аліни Давиденко, та художника Віктора Зінченко.

– з РЕГУЛЯРНОЇ ВЗАЄМОДІЇ – свідомого, цілеспрямованого, відповідального,  інформаційно-енергетичного «діалогу-спілкування» з спеціальними виробами  ОБЕРİГАМИ з «ЖИВА-ЗЬОДА» за допомогою традиційного методу «маятника» (автор проекту «ОБЕРІГ» П.Корнієнко)

– з СИСТЕМАТИЧНОГО ВЖИВАННЯ універсальних, комплексних природних продуктів – гео-біо-енерго-активних ентеросорбентів «харчових добавок» мінерально-органічного складу під торговою маркою «ЖИВА-ЗЬОДА-ЖИВА» (сертифікована і запатентована унікальна продукція українських вчених, дослідників, розробників та виробників);

– з ПЕРІОДИЧНОГО ПРОВЕДЕННЯ КОРЕКЦІЙНОЇ ДІАГНОСТИКИ: комплексного системного аналізу-діагностики-експертизи-прогнозування (АДЕП), – шляхом поетапних замірів активної динаміки процесів гармонізації фізично-психо-духовного стану людини, що відбуваються завдяки багаторівневому благотворному впливу на всю фізично-психо-духовну систему дивовижних властивостей унікальних виробів – «РІ’ТОНІВ», символічно-рунічних композицій «РУНА-РОДА», занять ліпкою з «ЖИВА-ЗЬОДА» та вживання вказаних «харчових добавок» (експерти-консультанти відомі фахівці – д.м.н. Сергій Анатолійович Місяк, Директор "Центру Кріогенних Технологій"  доктор ф.-м. наук в області біофізики, професор Олександр Іванович Осецький, Євген Олексійович Конопльов).

Фіксація, візуалізація, об’єктивізація та документація процесів багаторівневого зцілення проводиться за допомогою унікального апаратного метода «ГРВ-діагностики» (Газо-Розрядної Візуалізації, авторська розробка К.Короткова, Росія).

Також одночасно робиться спеціальна фото-фіксація (цифровий формат) процесів та явищ проявлення Інформаційно-Енергетичної Резонансної Взаємодії тонко-польового рівня (авторське ноу-хау П.Корнієнка, Україна).

Телефони для зв’язку:

Компанії «УКРТЕХМЕД-ІННОВЕЙШН»

Додаткова інформація: Центр (068) 359 - 35 - 16,  (099) 212 – 96 - 90;                   Студій: (067) 907- 55 - 69.

Адреса Центра: місто Київ, ст. Метро «НИВКИ», вул. Януша Корчака, 32, Учбово-курсовий комбінат.

Додаткова інформація на www.paramataya.blogspot.com

Презентація:

Адреса компанії

Україна, м. Київ
03134, вул. Сім'ї Сосніних 9

 •  (044) 501-4032,
  (067) 230-2979,
  (067) 826-1385,
  (067) 506-6897,
  (067) 996 0639

 •  office@utm.com.ua

Наші Представники

 • м.Дніпро, ТОВ "Пріоритет-Л", вул. Академіка Белелюбського,68

  офіс 213

  тел.068 694 09 55 ,066 294 80 86

 • м.Вінниця – ФОП Борсолюк Олександр, тел. (097) 690-22-85

 • м.Запоріжжя – ТОВ «Медкомплект», тел. (067) 610-17-97

© Copyright компанія УКРТЕХМЕД 2024.

Пошук