Новини

Останні новини з життя науково-дослідно виробничо-впроваджувального приватного підприємства УКРТЕХМЕД

Виставка унікальної колекції авторських виробів

На базі Учбово-курсового комбінату КП «Київжитлоспецексплуатація» Київської міської державної адміністрації у місті Київ відкриті і вже цілий рік успішно працюють культурно-просвітницькі, творчі, містецько-оздровчі майстер-студії та клуби традицій розвитку творчих здібностей та реалізації духовного потенціалу особистості:

«ЛЄПОТА», вивчення і документально-історичної реконструкції древніх виробів кукутені-трипільської цивілізації;

«ДЖЕЙ’РЕЛА», образотворчого ліплення з живої глини - «ЖИВА-ЗЬОДА»

«РУНА-РОДА», вивчення і малювання рунічно-сімволічних композицій кукутені-трипільського етно-еко-арт-стилю.

Клуби «РА-ДİТИ», «ВİТА-Ю», «ОДЕС’СВІТ» та «Студія VİDİ-VEDİ». А також унікальна виставка етно-еко-культурологічна, науково-пізнавальна, благодійна авторська програма «ВСЕ’СВІТ ТРИПІЛЬСЬКОЇ ЦИВІЛІЗАЦІЇ».

На нашій виставці представлена унікальна колекція авторських виробів «кукутені-трипільського етно-еко-стилю». Вона створена за результатами багатолітніх різносторонніх досліджень (1982–2016- рр.) традицій матеріальної та духовної культури: численних знахідок керамічних комплексів побутового і ритуального посуду та пластики з залишків відомих поселень і мегаполісів найвеличнішої праісторичної Цивілізації Світу – «кукутені-трипільської археологічної культури» (8 000 - 5 500 років тому, територія сучасних України, Молдови та Румунії).

Ці дивовижні сучасні вироби являються своєрідними «Рİ’ТОНАМИ» ГАРМОНİЗАТОРАМИ-РЕЗОНАТОРАМИ багатостороннього призначення. Вони мають виявлені і документально зафіксовані універсальні властивості ефективного гармонізуючого впливу на фізично-психо-духовні рівні людей, на гармонійний розвиток різних явищ, процесів, об’єктів, структур, а також могутні потенціали інформаційно-енергетичної резонансної взаємодії з глобальними планетарно-космічними системами та процесами. На основі таких «РІ’ТОНІВ» створюються спеціалізовані системні комплекси  ССК «ГААРНОО» (комплексна системна Гармонізація, Адаптація, Активізація, Реабілітація, Нейтралізація, Оптимізація, Об’єктивізація).