Корисні статті

Тематичні статті за напрямком діяльності компанії

Антирадикальна, антиметастатична та протипухлинна активність препарату з глини “Кремневіт”

Місяк С.А.1, Бурлака А.П.1, Лукін С.М.1, Корнієнко П.Л.2

1 Інститут експериментальної патології, онкології та радіобіології ім..Р.Є.Кавецького НАН України, м. Київ

2 ПП «Укртехмед»

Резюме. В статті досліджується антирадикальна, антиметастатична та протипухлинна активність препарату з каолінової глини “Кремневіт”. Експерименти проведені на 30 мишах самцях C57BL з перещепленою епідермоїдною карциномою легень Льюіс LL. Результати експериментів продемонстрували, що препарат “Кремневіт” проявляє протипухлинну активність знижуючи масу пухлини у експериментальних тварин на 24% у порівнянні із тваринами, які не отримували препарат. Препарат не впливав на швидкість генерування супероксидних радикалів внутрішньоклітинними (мітохондрії, цитохром Р-450), але підвищував активність позаклітинних джерел (Nox пухлинно асоційованих нейтрофілів (ПАН)). Супероксид генеруюча активність ПАН підвищилась у мишей, які отримували “Кремневіт” у порівнянні з тваринами що його не отримували. Швидкість генерування супероксидних радикалів ПАН в клітинах печінки мишей, які отримували препарат із глини, знижувались у порівнянні з тваринами, які не отримували “Кремневіт”. Нетоксичний препарат з каолінової глини “Кремневіт” проявляє не виражену протипухлинну та антиметастатичну активність, в якості уловлювача супероксидних радикалів, знижує рівень окисних пошкоджень при пухлинному процесі.

Ключові слова: глина, епідермоїдна карцинома легень Льюіс LL, протипухлинна активність, супероксидний радикал, нейтрофіли.

Вступ. При проведенні реабілітаційних заходів у онкологічних хворих після надання стандартного лікування виникає потреба забезпечення відновлювального процесу засобами природного походження, які надають регулюючу дію на обмінні процеси, посилюють функціональну активність систем організму, підвищують природну резистентність останнього. Серед засобів природного походження особливе місце займає глина. І. С. Чекман та ін. [1, 2] вивчали дію білої глини (каолін) як лікувальний засіб при шкірних хворобах і як антацидний засіб при виразковій хворобі шлунка та дванадцятипалої кишки, гострих та хронічних гіперацидних гастритах і харчових отруєннях. В своїх попередніх роботах ми вивчали препарати з глини «Бента» та «Кремневіт», що пройшли санітарно - гігієнічну експертизу та рекомендовані до використання. Попередні дослідження за допомогою методу ЕПР продемонстрували, що ці препарати мають у своєму складі широкий спектр значної кількості парамагнітних центрів, що забезпечують їх біологічну активність [3]. Крім цього нами було виявлено, що фармакопейний продукт глини “Бента” виступає в якості перехоплювача супероксидних радикалів, генерованих як імунокомпетентними клітинами крові хворих на рак прямої кишки, так і джерелами клітин паренхіматозних структур, зокрема аденокарциномою прямої кишки. [4]. Впровадження препарату з монтморилонітової глини «Бента» є перспективним для застосування у відновлювальних процедурах онкологічних хворих в умовах реабілітаційних центрів і в санаторно-курортних закладах.

Мета дослідження. Дослідити антирадикальну, антиметастатичну та протипухлинну активність препарату з каолінової глини “Кремневіт”.

Матеріал і методи дослідження. Експерименти проведені на 30 мишах самцях C57BL з перещепленою епідермоїдною карциномою легень Льюіс LL. Перещеплення пухлини та оцінку протипухлинної та анти метастатичної активності здійснювали згідно протоколу [5]. Швидкість генерування супероксидних радикалів в клітинах пухлини та органів тварин проводили з використанням спінового уловлювача 1-гідрокси-2,2,6,6-тетраметил-4-оксопіперидин-гідрохлориду та методу ЕПР за кімнатної температури. Чайну ложку препарату розводили в 200 мл дестильованої води і вводили per os по 0,5 мл щоденно протягом 10 днів. На 20 день експерименту мишей забивали декапітацією, а із тканини пухлини та органів (печінка та нирки) готували зразки для дослідження. Результати обраховані з використанням параметричних статистичних критеріїв. Результати представлені як Мean±SD, статистично достовірними вважали рівні Р < 0,05.

Результати та їх обговорення.

Препарат з глини “Кремневіт” проявив протипухлинну активність знизивши масу пухлини у експериментальних тварин на 24% у порівнянні із тваринами, які не отримували препарат. Досягнуто зменшення кількості метастазів у тварин, яким вводили “Кремневіт”. Так у контрольних тварин середня кількість метастазів на мишу та їх об’єм склали 6,8±3,1 і 159±54,2 відповідно, то експериментальних тварин ці показники були нижчими (4,3±1,1 і 107±10,9 відповідно). (Таблиці 1та 2)

РИС1

РИС2

Препарат не вплинув на швидкість генерування супероксидних радикалів внутрішньоклітинними (мітохондрії, цитохром Р-450), але підвищив активність позаклітинних джерел (Nox пухлинно асоційованих нейтрофілів (ПАН)). Рівень швидкості генерування супероксидних радикалів в мітохондріях склав для обох груп тварин 1,01±0,31нМ/г сирої тканини·хв (миші без препарату) і 1,10±0,22нМ/г сирої тканини·хв (миші з “Кремневітом”). (Таблиці 3)

РИС3

Супероксид генеруюча активність ПАН підвищилась у мишей, які отримували препарат до значень 2,65±0,12нМ/г сирої тканини·хв, у порівнянні з тваринами без препарату – 2,13 ±0,27 нМ/г сирої тканини·хв. (Таблиці 4)

РИС4

В клітинах печінки мишей, які отримували препарат із глини досліджуваний показник знизився до значень 0,37±0,05 нМ/г сирої тканини·хв у порівнянні з тваринами, які не отримували “Кремневіт” - 0,43±0,05 нМ/г сирої тканини·хв, проявляючи якості уловлювача супероксидних радикалів, знижує рівень окисних пошкоджень. (Таблиця 5)

РИС5

Висновки. Нами виявлена нова характеристика фармакопейного продукту з каолінової глини “Кремневіт”, а саме його спроможність виступати в якості перехоплювача супероксидних радикалів, генерованих імунокомпетентними клітинами крові мишей самців C57BL з перещепленою епідермоїдною карциномою легень Льюіс LL. Препарат з глини “Кремневіт” проявляє протипухлинну активність, зменшуючи кількость метастазів та об’єм пухлини у тварин, яким вводили “Кремневіт”. Впровадження використання фармакопейного продукту із глини “Кремневіт” є перспективним для застосування у відновлювальних процедурах онкологічних хворих після стандартного лікування в умовах реабілітаційного центру і в санаторно-курортному закладі.

Література.

І. С. Чекман, В.І. Овруцький, В. М. Шумейко та ін. Глина як лікувальний засіб. // Фармація. журн. - 1991. - № 1. - С. 22 -25.
Чекман І.С., Небесна Т.Ю., Крупеня А.П. Алюміній, наноалюміній, властивості, застосування у медичній практиці. // Український науково-медичний молодіжний журнал. №2, 2010. С.4-7.
Мисяк С.А., Бурлака А.П., Лукин С.Н. и др. Исследование парамагнитных центров в бентонитовых и каолиновых глинах на примере Бента, Кремневит./ Мисяк С.А., Бурлака А.П., Лукин С.Н. Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики (2013), №3 (13), стор. 119 – 121
Місяк С.А., Лукін С.М., Голотюк В.В., Корнієнко П.Л., Тавокін В.В., Вовк А.В., Бурлака А.П. Вплив препарату з глини “Бента” на швидкість генерування супероксидних радикалів пухлинною тканиною та нейтрофілами крові хворих на рак прямої кишки. / Галицький лікарський вісник, №2, 2015 р. стор.
Экспериментальная оценка противоопухолевих препаратов в СССР и США. Под редакцией З.П. Софьиной, А.Б. Сыркина, А. Гольдина, А. Кляйнаю. М., Медицина.– 1980. - 296 с.

Адреса компанії

Україна, м. Київ
03134, вул. Сім'ї Сосніних 9

 •  (044) 501-4032,
  (067) 230-2979,
  (067) 826-1385,
  (067) 506-6897,
  (067) 996 0639

 •  office@utm.com.ua

Наші Представники

 • м.Дніпро, ТОВ "Пріоритет-Л", вул. Академіка Белелюбського,68

  офіс 213

  тел.068 694 09 55 ,066 294 80 86

 • м.Вінниця – ФОП Борсолюк Олександр, тел. (097) 690-22-85

 • м.Запоріжжя – ТОВ «Медкомплект», тел. (067) 610-17-97

© Copyright компанія УКРТЕХМЕД 2024.

Пошук